گروه پروفشنال

قوانین گروه پروفشنال :  telegram link
1-چت ممنوع
2- بحث نامربوط ممنوع
3-اگه کسی در پی وی اعضا مزاحمت ایجاد کنه بلاک و ریموو میشه
4-بی احترامی =بلاک و ریموو
هدف حرفه ای شدن همه دوستان عزیز است

 telegram link